Utställningen TORNEN I SÖDERKÖPING bestod av sex torn utplacerade längs en promenadslinga. Jag stod för koncept, manus och texter. Utställningen var för barn och kopplade ihop nutid och medeltid på ett lekfullt sätt.  (Söderköping var för 800 år sedan en stor och viktig stad och där finns rika medeltida avlagringar).


Varje torn hade ett tema: 1 Varelser, 2 Berättelser, 3 Saker, 4 Tid, 5 Världar, 6 Söderköping.


Bland mycket annat löpte en rävberättelse mellan tornen.

Varje avsnitt anknyter till sitt tornts tema.

Här är den. Robert Nyberg har gjort bilderna.