Till boken Nattpäron (se föregående flik) skrev jag också ett femtiosidigt arbetsmaterial ARBETSPÄRON med bilder av Sarah Sheppard och Robert Nyberg.

Bild Robert Nyberg

I förordet ges några filosofiska ingångar till betydelsen av att hitta på, tänka och berätta.


Klicka på förordet för att förstora

Här ett typiskt uppslag ur Arbetspäron.

Klicka för att förstora.

Sidorna 4 och 5 i Nattpäron som uppslaget ovan utgår ifrån.

Bild av Sarah Sheppard.

En av Robert Nybergs många tankeväckande bilder i Arbetspäron