Foto: Torbjörn Swenelius

Johan Althoff

författare
Kontakt:

althoffjohan@gmail.com

2016 fyllde Tryckfrihetsförordningen 250 år.

Här ett par texter om en av tryckfrihetens viktigaste beståndsdelar - offentlighetsprincipen.

Första och sista kapitlen ur min bok ÅTER TILL OFFENTLIGHETSPRINCIPEN från 1995.


Mellan kapitlen har jag lagt in bokens innehållsförteckning.