Den här artikeln från 2003 belyser polemiskt frågan om vad språkförmåga är.