Foto: Torbjörn Swenelius

Johan Althoff

författare
Kontakt:

althoffjohan@gmail.com

Kolla Allan!

Ett avsnitt ur NATTPÄRON - en bok om att hitta på, tänka och berätta.

Nattpäron ser världen genom berättarglasögon och gör hisnande upptäckter.

Det här händer på sidorna 90 - 95.


Teckningar: Robert Nyberg

Kollage: Sarah Sheppard