Här en webartikel jag just (maj -2018) gjort på uppdrag av projektet Begriplig text www.begripligtext.se


Begriplig text drivs av Dyslexiförbundet, Autism och aspergerförbundet, Afasiförbundet och FUB (Riksförbunder för utvecklingsstörda barn). Myndigheten för tillgängliga medier MTM och Språkrådet deltar också.


7 sidor

Bläddra genom att scrolla