Foto: Torbjörn Swenelius

Johan Althoff

författare
Kontakt:

althoffjohan@gmail.com

När min bok SPRÅKETS VÄRLD kom ut 2012 gjorde tidskriften Folket i Bild/KULTURFRONT ett par uppslag om den.


Där fanns bland annat den här intervjun med mig.