Handbok i frihetBOKENS FÖRORD:


Ämnet för den här boken är outtömligt.

 

Men den uppgift jag ställt mig är begränsad.

 

Att försöka bena upp vilka tankemetoder vi

använder oss av när vi med språket fyller

världen med innebörd och mening.

 

De som är grunden för vår frihet.

 

Boken är avsedd för läsarens medtänkande

bortom texten.

 

Dess ämne pekar ju mot livet och världen

och vad man kan göra där.


Finns till ordinarie pris här:

bod

bokus

adlibris

Omslagets baksida