Foto: Torbjörn Swenelius

Johan Althoff

författare
Kontakt:

althoffjohan@gmail.com

Sista kapitlet i min bok Det mesta är osagt

- en bok om språkets uttrycksmöjligheter (1996)