Foto: Torbjörn Swenelius

Johan Althoff

författare
Kontakt:

althoffjohan@gmail.com

Hur mycket slang kan du?

Två sidor ur min bok Ordförrådet