I nr 3 2016 av tidskriften Tal & Språk finns en utförlig redogörelse för en föreläsning jag höll under rubriken VAD FÖRESTÄLLER ORDEN ?

 

Tidskriften ges ut av Svensk Intresseförening för Tal & Språk som samlar talpedagoger, specialpedagoger med särskilt intresse för tal och språk, speciallärare med specialisering språk-, läs- och skrivutveckling/språkstörning samt logopeder.

 

Det var vid föreningens kongress november 2015 som föreläsningen hölls.


Artikeln är skriven av Annelie Westlund, verksam vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.