En text ur Clarté nr 2-2017.

Ett temanummer om makt och språk.

Kan beställas på: http://clarte.nu/