Här en satirisk genomlysning av samhällsutvecklingen som jag skrev 1993.

Inte så mycket nytt har hänt sedan dess.


4 sidor

Fotnot 23 år efteråt:

Det där nattliga mötet ägde verkligen rum. Det var där Bildt-regeringen och Socialdemokraterna (som i EU-anpassning gemensamt sålt ut möjligheterna till självständig nationell ekonomisk politik) enades om  jättelika nedskärningar i det offentliga. De kom efter valet 94 att drivas vidare av den socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som finansminister och Starke Arvid. Att Persson sedermera sålde sig för storkovan som konsult i hur slipstenarna ska dras, blev mångmiljonär och godsägare, illustrerar med det enskilda ödets betvingande skärpa innehållet i min artikel.