I slutet av sjuttiotalet arbetade jag på en betongfabrik.

Den här sannolika texten skrevs tio år senare.


Tre sidor