Foto: Torbjörn Swenelius

Johan Althoff

författare
Kontakt:

althoffjohan@gmail.com

Sista kapitlet i min bok Det mesta är osagt

- en bok om språkets uttrycksmöjligheter (1996)

 

En kommentar:


En nutida läsare kan reagera inför att författaren bekymmerslöst anges som han. Boken skrevs 1996 innan det könsobundna pronomenet hen fanns. Jag löste problemet så att författaren genom boken blev han, underförstått att det syftade på mig själv. I gengäld blev läsaren och lyssnaren konsekvent hon.


Alternativet hade varit att samtliga omskrevs med det otympliga hon eller han.