Foto: Torbjörn Swenelius

Johan Althoff

författare
Kontakt:

althoffjohan@gmail.com

I slutet av sjuttiotalet arbetade jag på en betongfabrik.

Den här sannolika texten skrevs tio år senare.


Tre sidor