althoffjohan@gmail.com

Johan Althoff

författare

 

 

Den här artikeln från 2003 belyser polemiskt frågan om vad språkförmåga är.